Dřevořezání 2021

Po velkém zvažování a přímlůvách betlémářů - řezbářů nakonec Dřevořezání 2021 pořádat budeme. Bude se jednat o 19.ročník a jistě bude i  netradiční. 

 

Za Spolek přátel betlémů v Třešti 2.6.2021   : Pavel Brychta

Zveme vás na stálou expozici betlémů v Třešti

na celoroční expozici betlémů v domě J.A. Schumpetera. (TIC Třešť).

Pojďte vyřezávat s námi

Každý čtvrtek se scházíme od 18:00 hod. v Schumpeterově domě v Třešti ke společnému vyřezávání. Tímto je kdokoliv se zájmem o dřevořezbu srdečně zván.